CORIDEL ENTERTAINMENT

NOTICE

NOTICE

[제시카] 6월 1일 팬미팅 참여자 명단 공지

작성자
admin
작성일
2016-05-24 19:02
조회
9074
안녕하세요. 코리델 엔터테인먼트입니다.
6월 1일 제시카 팬미팅에 응모해 주신 모든 분들 감사합니다.
참여자 확인은 ctrl+F 로 본인의 이름 또는 전화번호 뒷자리(4개)로 검색하시면 확인 하실 수 있습니다.
또한 팬미팅 최종 공지는 5/27 코리델 홈페이지를 통해 알려드릴 예정이오니,
조금만 기다려 주시길 바랍니다.
감사합니다.

팬미팅 당일 본인 인증 확인 후 좌석이 배정되오니,
현재 응모해주신 이름이 본명이 아닐 경우 신청하였던 메일 주소로 이름 변경 신청해 주시길 바랍니다.

information@coridel.com
메일 내용 : 응모 이름 / 전화번호 뒷자리 (4개) / 변경할 이름 (본명)

-
Greetings from Coridel Entertainment.
We would like to thank all those who have entered for a chance to win an invitation to Jessica’s Fan Meeting on June 1st.
The list of winners is below. Please look for your name or the last 4 digits of your phone number using the “Find” feature in your browser.
We will make a final announcement on our website on May 27th regarding specific details of the event.
Thank you.

We will provide your seating arrangement after we have verified your name via official identification on the day of the event.
If you have submitted your entry using a name that cannot be verified, please email us at:

Information@coridel.com
Subject: [June 1st] Name Change
Content: The name used in the submission / Last 4 digits of your phone number / Name you wish to change the submission to (must be your official name)
-

이름 (NAME) 전화번호 뒷자리 (4개) Phone no.(last 4 digits)
Ada*** 1217
JI* 0615
S* 2242
t* 3346
Cha* 1986
Col* 0742
GUL* 5830
Hyu* 2808
Jac* 5853
Jin* 7580
Joa* 3045
kaj* 2675
Maj* 0660
Mik* 6331
Win* 9496
Gil** 0464
HUA** 9893
Kar** 9399
LI ** 0731
Mar** 0287
Nic** 5351
Nic** 5351
Wee** 1139
WUY** 7957
Xu ** 4931
Alb*** 9789
Ang*** 2174
Bra*** 2220
Ela*** 8933
FU *** 9949
haz*** 0504
jin*** 2314
kot*** 6942
LU *** 0805
Mis*** 9937
MIZ*** 7807
Tif*** 3883
Vev*** 1363
XUL*** 0620
Yik*** 2174
yuc*** 0969
CHI *** 8639
GU S*** 5835
Heir*** 4387
hoit*** 8743
hong*** 0682
Kate*** 4424
Miff*** 3312
Nat *** 9336
nits*** 7791
Paul*** 8709
Rita*** 8983
tanh*** 0232
tenr*** 1761
Wall*** 2073
WANG*** 5665
YANG*** 8913
Yoyo*** 0626
Yuki*** 9835
yunc*** 5236
Zi L*** 4360
Aumph*** 7496
Bryan*** 3212
Chatl*** 8683
Cheng*** 4484
Chloe*** 9616
GL335*** 5351
HC340*** 5351
HUI C*** 2167
HUI C*** 2167
Isra *** 7530
Ivan *** 2711
JHUNG*** 2605
Joyce*** 7872
Karen*** 6948
Kwon *** 3877
Panup*** 3340
Sandy*** 7344
Toby *** 4978
Tony *** 1985
WAN K*** 0418
Wan-L*** 8236
XUESI*** 7265
YAN J*** 1994
YEWEN*** 7119
Aphira*** 2825
Beryl *** 1447
Eddy F*** 6772
Gigi C*** 8188
Ip Tsz*** 4182
Jessie*** 2146
jimmy *** 8879
JINLIH*** 5198
Johny *** 9611
KESINT*** 3185
lampak*** 3323
Lew Ka*** 7660
LI,JIA*** 2066
lin be*** 0050
nikkoj*** 5277
shaunm*** 3992
Siow H*** 8945
TANG Y*** 5692
Teache*** 3507
Wenxin*** 6097
Xinyu *** 8835
Ya Sin*** 3704
YANG Y*** 1106
zhaoch*** 6483
Alexa **** 6583
Ayano **** 6443
CHIHO **** 6237
ChuFun**** 7858
Doreen**** 8158
Hiu Ua**** 8552
HO WAI**** 6930
Ho Yan**** 1497
HUANGY**** 4596
Hyeri **** 2644
Lei Hi**** 4732
LIN SH**** 4647
LinYuS**** 3394
NIEXIA**** 9708
Royce **** 3387
Sae Mi**** 3533
small **** 2590
Spade **** 4681
Thomas**** 5217
TSE KA**** 1250
veroni**** 0377
Wan Ni**** 7768
WangSh**** 2760
WONG K**** 5715
Wu Hui**** 2797
WU SIU**** 2092
YANG Y**** 8911
YAU KA**** 9711
Yu-Min**** 3198
Yunhee**** 5048
Aya Kai**** 4494
Chan Ka**** 3622
Chan Ka**** 0092
CHAN KA**** 6443
CHAU HO**** 0557
CHEN YI**** 1518
Chen Yu**** 8771
Chia Yu**** 2137
CHIULAM**** 9936
CHRIS C**** 3719
CHU/CHU**** 3096
FU MAN **** 9848
Gordon **** 1882
Janice **** 6531
Jessie **** 5983
JHAN YA**** 3296
Kelly Y**** 5597
Krystal**** 9037
Kwok Ch**** 0613
Li Kin **** 4772
LUMCHUN**** 6233
Man Ki **** 6656
MATSUO **** 7721
Ng Yan **** 0681
PO PUI **** 9024
Robyn S**** 4105
Sean He**** 1774
Tang Si**** 9101
Tang Si**** 9101
Tiffany**** 3033
Timothy**** 8632
Wang xu**** 0375
Weiting**** 0990
YANG SH**** 5227
YANG YU**** 2596
Yi Xin **** 5262
Yu Chi **** 7169
yukari **** 1568
Yumi Mo**** 6268
Andrea ***** 8826
CHAN Ho***** 0623
CHANG Y***** 9651
CHARLIE***** 5731
CHEN SH***** 8055
Chloe C***** 5985
chunchi***** 0037
Damon B***** 8499
DONGXIA***** 0324
FAN HSI***** 1127
HIROMI ***** 6303
HSIEH Y***** 7508
huangxi***** 2619
Huang-Y***** 3200
Hui_Min***** 1206
ISOJIMA***** 0207
JI CHEN***** 4755
Joanna ***** 9519
kumaki ***** 5831
lau tsz***** 9877
Long Ni***** 2468
LY BANG***** 1994
RISA HI***** 8239
Seki Na***** 7548
Then Ka***** 0184
Thitida***** 3663
Wong Ka***** 0243
Yang We***** 9333
Yen, Ch***** 0545
YI SHIUA***** 4131
Agata Wr***** 2540
AOYAMA S***** 1942
ayami ki***** 8782
Chan Lon***** 7615
Chan Win***** 3023
Chan Win***** 7982
Chen Yen***** 9381
Chen Yu ***** 1973
CHENG YU***** 6321
Chou,Yu-***** 5473
Choy sin***** 1488
Hashiba ***** 9499
HSIEH SH***** 1986
Jin Chia***** 7805
kang yee***** 2728
Lai Cheu***** 9401
Lai Cheu***** 6088
Lam Sui ***** 4234
Lau Fong***** 9357
Lee Byun***** 5221
LEUNG ON***** 6369
Leung Wa***** 1793
LI.TSUNG***** 7361
Liang Fu***** 8857
LIN, Hei***** 6860
Lok Sze ***** 0511
Luk Chun***** 3580
Ma Yi Lu***** 8720
Mai Mizu***** 3107
Safiyah ***** 1214
Shooting***** 7227
Tak Hang***** 0182
Tang Hei***** 7419
Tang Hon***** 5891
TEH YI S***** 7750
Tiffany ***** 4596
TRACY LO***** 0351
Tzu-Chua***** 8810
WANG XIA***** 1867
WANG XIA***** 1867
Wei-Ting***** 0119
wong cho***** 4896
wong chu***** 2194
Wong Yik***** 2501
YANG HUI***** 2167
Annisa Pe***** 3924
Chan Chin***** 7853
Chang Yi-***** 8098
cheng chu***** 0716
Cheung Hi***** 5992
CHEUNG Ka***** 9528
CHIUTAKHO***** 2191
Christina***** 6050
FUNG Chi ***** 2255
Goldie Gu***** 3575
jinag,dia***** 9849
Jung wen ***** 2183
kuwabara ***** 8183
kuwabara ***** 8183
Leung Chi***** 2778
Liew Hong***** 3176
LIN YING ***** 3979
MARISSA Z***** 5214
TAKESHI N***** 3841
TSENG WAN***** 0516
TSENG YU ***** 3862
Wimwipa P***** 6577
Yasuaki T***** 1252
Yeung Ka ***** 0813
Chadarat ****** 1441
CHENG CHI****** 3226
Cheung Yi****** 5099
Dayana Ga****** 4790
hiromi na****** 0993
Kong Chin****** 1668
LEUNGKAHE****** 3883
Pham Phuo****** 2795
SUMITTRA ****** 2575
Sumittra ****** 2575
Yang Chie****** 2872
Brooke Bic****** 7713
Phiraporn ****** 2337
CHUTRAREE ******* 5595
Kanothai S******* 8305
NGUYEN THU******* 3992
Au Hoi Chin******* 4616
Au Hoi Chin******* 4616
Jerome Tan ******* 8817
KWONG HAYLE******* 2994
SARAPEE RUA******* 5076
Tidarat Kli******* 5277
YOSHINORI W******* 0705
柯*辰 2357
Brian Ngaw ******** 9198
Ines Goncal******** 0954
tullatorn c******** 1518
WILWAWAN TR******** 2768
Wong hiu tu******** 2286
Annabella Ta******** 2795
Chalsea Dao ******** 1267
Panita Pongpa******** 7844
Ruchida Pitha******** 0844
Ruchida Pitha******** 0844
Nattakan Janwit******** 6693
Ranny Ayu Putri******** 6456
Nguyễn Thị Hồ******** 4049
Nur Athirah bint******** 1814
Chutimon lapsiripa******** 8667
JUNTORNRAT PRASERTR******** 7461
Jutimaporn Kobthong******** 4155
Sangtawan Sriveerav******** 6856
감*영 0198
강*화 1616
강*근 4652
강*철 1848
강*서 8830
강*지 1995
강*경 2223
강*영 0086
강* 6906
강*석 3923
강*혁 6630
강*현 7344
강*민 6625
강*용 9608
강*유 2438
강*영 2212
고*우 3700
고*배 6186
고*영 3062
고*주 5371
고*원 1591
공*한 8140
郭*伶 8058
곽*현 8709
郭*安 0555
関*遥 1291
구*나 0811
구*희 6955
구*진 8934
구*애 0223
구*영 3102
권*운 4673
권*빈 4724
권*미 2819
권*지 0405
권*혜 4776
권*연 2122
권*영 3724
권*정 8390
권*재 8838
금*연 0594
기*영 1473
길*정 7518 
길*희 1210
김*람 0023
김*빈 5977
김*영 8493
김*우 9391
김*연 3828
김*혜 3038
김*아 3229
김*림 0794
김*영 0657
김*정 1027
김*희 3461
김*혜 0418
김*연 7364
김*영 3844
김*현 2139
김* 0779
김*훈 2986
김*연 0064
김*진 9899
김*석 5944
김*영 8874
김*정 9869
김*정 9680
김*주 6974
김*지 3682
김*지 0637
김*지 6031
김*무 4281
김*안 9215
김*규 9073
김*라 5973
김*슬 5760
김*나 8680
김*민 2160
김*진 4105
김*현 3049
김*연 7279
김*령 9501
김*영 0545
김*희 2865
김*영 1992
김*재 4479
김*희 5879
김*연 9398
김*준 1952
김*영 0902
김*로 9418
김*정 7258
김*인 8298
김*진 9208
김*환 9863
김*영 8784
김*기 7667
김*민 5570
김*욱 9303
김*웅 1872
김*름 1988
김*현 4536
김*아 6155
김*원 1388
김*지 0666
김*진 3483
김*진 8612
김*현 6289
김*현 2360
김*준 1514
김*리 9199
김*환 8817
김*환 8066
김*희 2409
김*서 6313
김*영 8495
김*영 7361
김*영 8495
김*주 8255
김*희 2184
김*령 0141
김*욱 7974
김*현 9989
김*훈 4515
김*희 8408
김*민 9228
김*아 5252
김*은 2347
김*호 3842
김*훈 1089
김*연 0922
김*은 7120
김*수 3245
김*나 9054
김*수 5061
김*연 7805
김*인 4146
김*현 1003
김* 6395
김*만 3925
김*선 0515
김*주 7035
김*원 1334
김*영 0418
김*완 1666
김*원 5420
김*정 2003
김*른 8704
김*늘 6221
김*늘 0604
김*연 7441
김*제 8318
김*경 9844
김*경 3344
김*서 6239
김*용 4493
김*림 8647
김*미 5926
김*수 0581
김*지 5670
김*영 4808
김*탁 9983
김*석 7221
김*망 2943
김*수 7368
김*수 4340
김*재 5166
나*민 6679
나*정 1196
나*미 5742
나*수 7394
나카**즈호 8574
남*현 1909
남*철 1144
노*정 8694
노*른 2979
노*민 2471
님*영 0265
님*영 0265
담*림 0223
도*석 9690
董*盈 0418
藤**介 3316
羅*恩 7469
려*정 2261
鈴**央 1147
劉*君 1487
류*원 4583
류*윤 5024
류*일 9823
李*樂 1259
李*螢 9827
李*宏 6195
李*榕 5563
린*통 3336
林*儒 4948
林*樵 8312
林*圻 4165
林*君 2641
마*려 1024
萌**原 1089
명*수 5851
모*아 1003
문*현 2678
문*민 8701
문*민 2325
문*현 7168
문*은 6368
문*지 1846
문*결 7283
문*별 7283
문*석 9073
민*서 8513
민*빈 2577
민*라 6336
민*연 8456
민*인 5274
민*영 0776
박*연 9304
박*수 5710
박*운 4286
박*렬 4283
박*운 2648
박*준 7434
박*리 9923
박*희 6203
박*서 8698
박*준 5155
박*영 1468
박*영 6515
박*영 7835
박*정 8558
박*설 3020
박*원 7105
박*현 0942
박*연 9311
박*현 7667
박*빈 2715
박*림 0021
박*미 9613
박* 1393
박*정 9312
박*연 9253
박*우 9226
박*수 8002
박*혁 6763
박*길 7059
박*은 5417
박*혁 6627
박*수 0210
박*영 7112
박*은 0430
박*혜 8709
박*혁 5704
박*림 3989
박*준 9771
박*별 4830
박*민 2458
박*운 3749
방*경 0136
배*정 3181
배*희 9910
배*오 5375
백*영 3821
백*민 5427
변*연 2217
변*현 6035
변*휘 6053
峰**里 0839
比**美 9724
比**美 81
斯*琪 8418
서*영 4186
서*비 4418
서*영 9283
서*경 5867
서*별 7727
서*서 7804
徐*淩 8131
서*원 2857
서*선 1522
서*양 0757
서*정 9869
선*봉 1645
성*현 2007
성*훈 1719
성*훈 6243
蕭*薇 9229
손* 0623
송*석 2287
송*수 5817
송*은 5390
송*진 7405
송*정 0126
송*하 2747
송*은 0418
송*우 9807
송*연 0702
승* 0418
施*瑗 3019
신*훈 5629
신*경 2696
신*망 1538
신*나 4724
신*아 4069
신*선 5353
신*연 2120
신*현 4283
신*영 5728
심*정 6850
심*경 6740
심*영 5839
아*미 0785
안*희 6793
안*빈 3348
안*빈 8719
안*은 5134
안*경 8244
안*원 0818
楊*源 0321
양*혜 2996
양*주 9189
楊*婷 1836
양*관 7993
양*연 7073
楊*婷 5929
양*희 3595
양*한 5566
양*란 6255
양*림 5083
양*원 4606
어* 2614
어*실 5360
엄*상 6451
엄*서 7891
엄*희 7682
엄*희 1227
여*규 4140
예*지 6215
吳*琳 6028
오*희 8993
오*권 7726
오* 2452
오*기 8385
오*경 7289
오*정 4597
오*영 6447
오*원 8930
오*원 9619
오*현 4624
오*민 8915
오*영 9972
오*정 5769
오*진 0840
오*찬 5261
온*혜 3352
王*鉉 3652
왕**정 2418
왕*이 5665
왕*만 0622
王*雨 5509
원* 0274
유*연 5832
유*나 1151
유*라 1994
유*환 7133
유*영 6207
유*영 3930
유*연 3826
유*혜 9877
유*혜 3135
유*아 3640
유*민 3739
유*원 8365
유*호 4869
유*형 3367
유*경 9092
윤*하 2548
윤*영 3542
윤*숙 3393
윤*연 8191
윤*균 1010
윤*영 2886
윤*희 5133
윤*연 8696
이*설 6291
이*정 3628
이*성 7275
이*윤 7266
이*찬 5502
이*미 9792
이*나 7560
이*숙 1631
이*욱 3755
이*름 0343
이*화 5903
이*훈 7357
이*영 4117
이*경 5711
이*미 8565
이*영 9952
이*우 3228
이*준 8174
이*희 2606
이*민 7473
이*빈 5549
이*연 5912
이*민 7943
이*찬 8392
이*표 5078
이*영 0314
이*주 9422
이*민 2862
이*주 5432
이*빈 6233
이*승 7346
이*정 1282
이*진 4061
이*서 2431
이*주 5553
이*림 0156
이*미 6247
이*영 9002
이*정 9785
이*주 0504
이*비 6837
이*정 7355
이*주 8382
이*지 5785
이*진 3446
이*노 5292
이*도 7926
이*영 2592
이*현 6187
이*형 2905
이*연 8153
이*의 0813
이*호 8194
이*은 1386
이*민 0211
이*욱 2571
이*효 6860
이*용 8027
이*용 3507
이*현 4703
이*현 1863
이*기 1861
이*현 4606
이*희 1764
이*민 6879
이*수 2108
이*원 1618
이*원 5848
이*의 0745
이*현 3703
이*은 7688
이*은 9189
이*준 9674
이*위 0310
이*지 2363
이*민 6861
이*빈 2505
이*영 3992
이*현 6716
이*정 2794
임*훈 2355
임*훈 6693
임*얼 0265
임*정 0105
임*진 2469
임*현 4536
임*정 5232
임*지 2445
임*성 9850
임*영 5521
임*영 7509
張*亞 1775
張*汶 6087
장*정 0038
張*芬 5221
장*희 1200
장*진 6253
장*은 3819
장*정 8959
張* 5878
張*彥 3070
장*희 9770
장*린 8982
장*희 2930
장*정 1715
장*진 1165
재* 7139
전*연 2415
전*현 9011
전*빈 7188
전*아 4189
전*진 7546
전*비 2127
전*영 3154
전*민 6620
정*인 4857
정*현 6464
정*한 9214
정*흥 1195
정*진 4835
정*국 0417
정*희 2240
정*백 6848
정*원 9187
정*서 0982
정*진 3984
정*진 8639
정*희 4036
정*진 2461
정*제 0474
정*경 8102
정*림 2870
정*신 6835
정*선 0824
정*정 2468
정*지 9106
정*영 6438
정*환 5342
정*은 4681
정*훈 7122
鄭*君 2506
정*영 5538
정*윤 3128
정*윤 9963
정*인 3088
정*선 4018
정*진 6758
정*희 7737
정*선 0302
제*정 0143
제*현 9862
조*민 0594
조*진 7299
조*은 6470
赵*坭 8784
조*희 3496
조*정 9010
조*연 9841
조*영 7945
조*윤 1127
조*진 7728
조*정 0973
曹* 9504
조*진 0164
조*미 9442
조*주 5592
조*진 9439
조*경 5241
조*영 3710
趙*嘉 1909
조*형 6474
조*연 9418
조*나  6549
조*니 4558
조*경 6418
조*성 0148
조*주 2447
鍾*珊 2683
종*옌 8678
佐**広 8426
주*연 4877
주*나 5900
주*진 7135
주*희 2427
증*유 0828
지* 1295
지* 1680
陳*宣 1285
陳*言 5229
陈*锦 9709
진*영 6668
진*림 8910
진* 9512
陳*為 7606
秦*陳 7723
陳*仲 0791
陳*安 8722
진*호 9484
진*란 9331
진*선 9062
차*파 4417
차*섭 6877
채*현 1671
채*원 4437
천*현 6393
천*빈 5932
최* 2149
최*용 8912
최*림 7018
최*리 6942
최*슬 4886
최*호 2464
최*준 0275
최*욱 2136
최*연 7674
최*근 1815
최*란 0524
최*정 7501
최*림 4297
최*령 6636
최*린 2091
최*창 2369
최*재 4946
최*진 2775
최*진 5210
최*아 2534
최*정 7214
최*화 5242
최*석 7138
최*혁 7235
최*아 9787
최*용 8717
최*혁 4922
최*현 8775
최*은 6710
최*식 6810
최*나 6653
최*선 5051
추*윤 2120
彭*鉅 7940
片野*希帆 2625
표*훈 5590
표*영 1433
하*훈 1397
하마나카*** 0518
하*진 5838
하*호 5414
하*경 7485
하*진 0418
하*원 1443
한*현 9893
한*희 5489
한*선 4408
한*영 7886
한*희 2398
한*나 9584
한*주 0790
한*봉 4003
한*명 6081
한*수 6323
한*정 3951
함*운 9379
許*軒 5360
허*훈 7839
허*완 3741
許*瑋 7171
허* 4648
허*얀 9668
현*희 4766
현*홍 0835
홍*희 0418
홍*리 0461
홍*진 9829
홍*빈 3712
홍*우 4708
홍*우 4708
홍*진 0690
홍*기 3023
홍*호 9525
홍*영 0328
홍*영 4295
홍*희 1567
황*훈 3511
황*운 1939
황*재 7879
황*철 6098
黃*瑩 0092
황*요 2625
황*의 1210
黄*颖 2619
黃*文 1518
황*경 5447
黃*絜 7573
황* 4933
황*예 3722
黃*暄 5518